Trà Vinh: Trao gần 5 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hạn mặn

Lên top