Trà Vinh: Tạm đình chỉ công tác một Phó Giám đốc Trung tâm y tế

Lên top