Trà Vinh: Sạt lở nghiêm trọng trên kênh đào Quan Chánh Bố

Một khu vực bị sạt lở nghiêm trọng trên luồng Quan Chánh Bố. Ảnh: PV
Một khu vực bị sạt lở nghiêm trọng trên luồng Quan Chánh Bố. Ảnh: PV
Một khu vực bị sạt lở nghiêm trọng trên luồng Quan Chánh Bố. Ảnh: PV