Trà Vinh: Người lao động về từ TPHCM và vùng có dịch phải cách ly tại nhà

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt một khu vực cách ly y tế ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Lực lượng chức năng kiểm soát chặt một khu vực cách ly y tế ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Lực lượng chức năng kiểm soát chặt một khu vực cách ly y tế ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Lên top