Trà Vinh lập vùng cách ly y tế sau ca nghi nhiễm COVID-19

Lên top