Trà Vinh lập thêm điểm cách ly y tế sau ca nhiễm COVID-19 thứ 4

Lên top