Trà Vinh: Lập 4 chốt kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19

Lên top