Trà Vinh: Khởi công Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao

Nhấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao. Ảnh: K.Q
Nhấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao. Ảnh: K.Q
Nhấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao. Ảnh: K.Q
Lên top