Trà Vinh: Huyện Cầu Kè cấm cán bộ không được "la cà quán xá"

Lên top