Trà Vinh: Hỗ trợ 28.000 hộ nông dân khôi phục sản xuất sau hạn mặn

Lên top