Trà Vinh đình chỉ công tác 1 cán bộ liên quan đến ca bệnh về từ Bình Dương

Lên top