Trà Vinh cho CBCNVC nghỉ làm ứng phó bão số 16

Tàu thuyền neo đậu trên khu vực biển an toàn ở Trà Vinh (ảnh: P.V)
Tàu thuyền neo đậu trên khu vực biển an toàn ở Trà Vinh (ảnh: P.V)
Tàu thuyền neo đậu trên khu vực biển an toàn ở Trà Vinh (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top