Trả ví cho người rơi, nữ lao công được thưởng nóng và nâng lương trước hạn

Nữ lao công được lãnh đạo công ty khen thưởng sau khi trả lại chiếc ví nhặt được cho người rơi. Ảnh: NVCC.
Nữ lao công được lãnh đạo công ty khen thưởng sau khi trả lại chiếc ví nhặt được cho người rơi. Ảnh: NVCC.
Nữ lao công được lãnh đạo công ty khen thưởng sau khi trả lại chiếc ví nhặt được cho người rơi. Ảnh: NVCC.
Lên top