Trả túi xách chứa hơn 100 triệu đồng cho người phụ nữ để quên trên xe khách

Lực lượng chức năng tiến hành trả túi xách chứa hơn 100 triệu đồng cho chị Mã Thị Huyền. Ảnh: T.X
Lực lượng chức năng tiến hành trả túi xách chứa hơn 100 triệu đồng cho chị Mã Thị Huyền. Ảnh: T.X
Lực lượng chức năng tiến hành trả túi xách chứa hơn 100 triệu đồng cho chị Mã Thị Huyền. Ảnh: T.X
Lên top