Trả tiền thu sai quy định cho học sinh sau phản ánh của Báo Lao Động

Số bàn ghế được trang bị từ tiền đóng góp của học sinh. Ảnh: X.H
Số bàn ghế được trang bị từ tiền đóng góp của học sinh. Ảnh: X.H
Số bàn ghế được trang bị từ tiền đóng góp của học sinh. Ảnh: X.H
Lên top