Trả lương theo năng suất lao động: Hạn chế tư duy bằng cấp?

Trả lương theo năng suất lao động được cho là hướng đi hạn chế tư duy trọng bằng cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Trả lương theo năng suất lao động được cho là hướng đi hạn chế tư duy trọng bằng cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Trả lương theo năng suất lao động được cho là hướng đi hạn chế tư duy trọng bằng cấp. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top