Trả lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM: Cần lộ trình phủ khắp các địa phương

Người dân được tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. 
Ảnh: BHXH TPHCM
Người dân được tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: BHXH TPHCM
Người dân được tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: BHXH TPHCM
Lên top