Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trả lại “sự sống” cho 46 cá thể tê tê