Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trà Dr Thanh trao bò cho các hộ gia đình khó khăn ở Trạm Tấu - Yên Bái