Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Cán bộ coi thi, thí sinh dự thi Kỳ thi lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2021-2022 được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: VPedu
Cán bộ coi thi, thí sinh dự thi Kỳ thi lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2021-2022 được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: VPedu
Cán bộ coi thi, thí sinh dự thi Kỳ thi lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2021-2022 được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: VPedu
Lên top