TP.Vũng Tàu xét nghiệm cho toàn bộ 3.200 tiểu thương các chợ trên địa bàn

Xét nghiệm cho tiểu thương ở chợ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Xét nghiệm cho tiểu thương ở chợ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Xét nghiệm cho tiểu thương ở chợ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Lên top