TP.Vũng Tàu tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 2.8

Một chốt kiểm soát COVID-19 cộng đồng tại P7, TP Vũng Tàu được triển khai nhằm bảo vệ "vùng xanh" trên địa bàn. Ảnh: T.A
Một chốt kiểm soát COVID-19 cộng đồng tại P7, TP Vũng Tàu được triển khai nhằm bảo vệ "vùng xanh" trên địa bàn. Ảnh: T.A
Một chốt kiểm soát COVID-19 cộng đồng tại P7, TP Vũng Tàu được triển khai nhằm bảo vệ "vùng xanh" trên địa bàn. Ảnh: T.A
Lên top