TP.Vũng Tàu: 400 sinh viên đi bộ tuần hành nhặc rác vì ngày môi trường

Sinh viên đi bộ tuần hành vì môi trường
Sinh viên đi bộ tuần hành vì môi trường