TP.Vinh áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 19.7

Nghệ An thiếp lập chốt tại các cửa ngõ ra vào TP. Vinh để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Nghệ An thiếp lập chốt tại các cửa ngõ ra vào TP. Vinh để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Nghệ An thiếp lập chốt tại các cửa ngõ ra vào TP. Vinh để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top