TP.Thủ Đức: Cơ sở kinh doanh ăn uống không được tiếp quá 30 người cùng lúc

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Thủ Đức (TPHCM) chỉ được phục vụ tối đa 30 người ăn uống cùng thời điểm.  Ảnh: Anh Tú
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Thủ Đức (TPHCM) chỉ được phục vụ tối đa 30 người ăn uống cùng thời điểm. Ảnh: Anh Tú
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Thủ Đức (TPHCM) chỉ được phục vụ tối đa 30 người ăn uống cùng thời điểm. Ảnh: Anh Tú
Lên top