TP.Tân An: Hơn 10 ngàn người được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19

Người lao động nghèo TP.Tân An gặp khó khăn do dịch COVID-19 được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: K.Q
Người lao động nghèo TP.Tân An gặp khó khăn do dịch COVID-19 được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: K.Q
Người lao động nghèo TP.Tân An gặp khó khăn do dịch COVID-19 được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: K.Q
Lên top