TP.Sơn La tạm dừng cưới hỏi và các dịch vụ giải trí từ ngày 4.5

Các hoạt động kinh doanh như karaoke, massage, xông hơi tại TP.Sơn La sẽ dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 4.5. Ảnh: CTV
Các hoạt động kinh doanh như karaoke, massage, xông hơi tại TP.Sơn La sẽ dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 4.5. Ảnh: CTV
Các hoạt động kinh doanh như karaoke, massage, xông hơi tại TP.Sơn La sẽ dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 4.5. Ảnh: CTV
Lên top