TP.Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu người dân 2 phường không ra khỏi nhà

Test nhanh kháng nguyên tầm soát COVID-19 tại phường Mỹ Hương. Ảnh: Nguyễn Lành.
Test nhanh kháng nguyên tầm soát COVID-19 tại phường Mỹ Hương. Ảnh: Nguyễn Lành.
Test nhanh kháng nguyên tầm soát COVID-19 tại phường Mỹ Hương. Ảnh: Nguyễn Lành.
Lên top