“Bội thực” ban quản lý, ban chỉ đạo tại địa phương:

TP.Hồ Chí Minh: Sắp xếp phải tinh gọn, hiệu quả

Các Ban Quản lý dự án tại địa phương làm cồng kềnh bộ máy, gây tốn kém cho ngân sách cần phải sắp xếp, dẹp bỏ. Minh họa của ĐAN
Các Ban Quản lý dự án tại địa phương làm cồng kềnh bộ máy, gây tốn kém cho ngân sách cần phải sắp xếp, dẹp bỏ. Minh họa của ĐAN
Các Ban Quản lý dự án tại địa phương làm cồng kềnh bộ máy, gây tốn kém cho ngân sách cần phải sắp xếp, dẹp bỏ. Minh họa của ĐAN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top