TP.Hồ Chí Minh: Mỏi mòn chờ cầu kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cầu Thủ Thiêm 2 đang vướng bàn giao mặt bằng nên chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ Thành phố Thủ Đức sang quận 1. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 đang vướng bàn giao mặt bằng nên chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ Thành phố Thủ Đức sang quận 1. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 đang vướng bàn giao mặt bằng nên chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ Thành phố Thủ Đức sang quận 1. Ảnh: Minh Quân
Lên top