TP.Hồ Chí Minh: Lấy mẫu ngẫu nhiên để xét nghiệm COVID-19

Kiểm tra thân nhiệt phòng COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: Hữu Huy
Kiểm tra thân nhiệt phòng COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: Hữu Huy
Kiểm tra thân nhiệt phòng COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: Hữu Huy
Lên top