TP.Hồ Chí Minh: Không nhận học sinh trái tuyến trong tuyển sinh đầu cấp

Số lượng đăng ký tăng nhưng chỉ tiêu giảm so với năm ngoái khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 càng trở nên căng thẳng. Ảnh: N.Huyên
Số lượng đăng ký tăng nhưng chỉ tiêu giảm so với năm ngoái khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 càng trở nên căng thẳng. Ảnh: N.Huyên
Số lượng đăng ký tăng nhưng chỉ tiêu giảm so với năm ngoái khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 càng trở nên căng thẳng. Ảnh: N.Huyên
Lên top