TP.Hồ Chí Minh: Đáp ứng 2.000-3.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày

Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế. 
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM
Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế. Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM
Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế. Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM
Lên top