TP.Hồ Chí Minh cấm và hạn chế xe vào trung tâm để người dân xem bóng đá

Nhiều phương tiện bị cấm và hạn chế lưu thông khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh tối  19.11. Ảnh: M.Q
Nhiều phương tiện bị cấm và hạn chế lưu thông khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh tối 19.11. Ảnh: M.Q
Nhiều phương tiện bị cấm và hạn chế lưu thông khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh tối 19.11. Ảnh: M.Q
Lên top