TPHCM yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ hội trong dịp Tết

Người dân vui Tết đường hoa Nguyễn Huệ.
Người dân vui Tết đường hoa Nguyễn Huệ.