TPHCM yêu cầu không sử dụng xe công đi lễ hội trong dịp Tết

Người dân vui Tết đường hoa Nguyễn Huệ.
Người dân vui Tết đường hoa Nguyễn Huệ.
Người dân vui Tết đường hoa Nguyễn Huệ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM