TPHCM vay lại 2.378 tỉ đồng của Chính phủ để làm dự án môi trường nước

Công trình thi công một gói thầu trên địa bàn quận 8 thuộc dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn 2.   Ảnh: Chân Phúc
Công trình thi công một gói thầu trên địa bàn quận 8 thuộc dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn 2. Ảnh: Chân Phúc
Công trình thi công một gói thầu trên địa bàn quận 8 thuộc dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn 2. Ảnh: Chân Phúc
Lên top