TPHCM vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại các chốt cửa ngõ

Việc kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính vẫn diễn ra tại các chốt cửa ngõ TPHCM - Ảnh LĐO
Việc kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính vẫn diễn ra tại các chốt cửa ngõ TPHCM - Ảnh LĐO
Việc kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính vẫn diễn ra tại các chốt cửa ngõ TPHCM - Ảnh LĐO
Lên top