TPHCM vận động được trên 1,8 triệu túi quà an sinh chăm lo cho người dân

Người dân TP.Thủ Đức được nhận lương thực, thực phẩm tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Người dân TP.Thủ Đức được nhận lương thực, thực phẩm tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Người dân TP.Thủ Đức được nhận lương thực, thực phẩm tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Lên top