TPHCM và Khu đô thị lấn biển Cần Giờ: Tạo dựng một thành phố du lịch xanh, thông minh và khác biệt

Bản đồ vệ tinh khu đô thị lấn biển Cần Giờ TP.Hồ Chí Minh.
Bản đồ vệ tinh khu đô thị lấn biển Cần Giờ TP.Hồ Chí Minh.
Bản đồ vệ tinh khu đô thị lấn biển Cần Giờ TP.Hồ Chí Minh.
Lên top