TPHCM: Trường phổ thông Năng khiếu tuyển 600 học sinh lớp 10

Thời gian làm bài thi, lịch thi
Thời gian làm bài thi, lịch thi