TPHCM triển khai ứng dụng di động để thu gom rác từ hộ gia đình

Pano tuyên truyền về PLRTN ở TP HCM. Ảnh: C.H
Pano tuyên truyền về PLRTN ở TP HCM. Ảnh: C.H
Pano tuyên truyền về PLRTN ở TP HCM. Ảnh: C.H
Lên top