TPHCM: Triển khai nhiều giải pháp chống kẹt xe đầu năm học mới

Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị phối hợp để đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trong năm học mới. Ảnh: Minh Quân
Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị phối hợp để đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trong năm học mới. Ảnh: Minh Quân
Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị phối hợp để đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trong năm học mới. Ảnh: Minh Quân
Lên top