TPHCM: Trẻ em mệt nhoài cùng bố mẹ trở lại sau nghỉ lễ