Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM trao số vốn 100 tỷ đồng ủy thác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM để chăm lo, bảo trợ hội viên, phụ nữ