TPHCM trả kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng QR Code để dân “thông chốt"

Người dân trình kết quả xét nghiệm COVID-19 chụp qua điện thoại để qua chốt kiểm soát dịch ở TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Người dân trình kết quả xét nghiệm COVID-19 chụp qua điện thoại để qua chốt kiểm soát dịch ở TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Người dân trình kết quả xét nghiệm COVID-19 chụp qua điện thoại để qua chốt kiểm soát dịch ở TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Lên top