TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Trao túi an sinh xã hội chăm lo người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTBC
Trao túi an sinh xã hội chăm lo người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTBC
Trao túi an sinh xã hội chăm lo người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TTBC
Lên top