TPHCM thực hiện thần tốc, quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất - Anh Tú
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất - Anh Tú
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất - Anh Tú
Lên top