TPHCM thu phí ô tô vào trung tâm giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025 TPHCM sẽ triển khai thu phí ô tô vào trung tâm. Ảnh: Minh Quân
Trong giai đoạn 2021 - 2025 TPHCM sẽ triển khai thu phí ô tô vào trung tâm. Ảnh: Minh Quân
Trong giai đoạn 2021 - 2025 TPHCM sẽ triển khai thu phí ô tô vào trung tâm. Ảnh: Minh Quân
Lên top