TPHCM thu hút nhân tài ở các lĩnh vực trọng điểm: Không để thảm đỏ có đinh

Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Đức Lộc
Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Đức Lộc
Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Đức Lộc
Lên top