TPHCM: Thiếu nhà chờ, hành khách phải đội nắng, mưa đón xe buýt

Lên top